Birgitta Heimann

Administratör

Landsting:
Ansvarsområde:
Telefon: 016-10 57 51, 021-17 67 53
Mobil: 072-153 07 33
Adress: Varuförsörjningen Mälarsjukhuset Hiss M plan 7
Postadress: 631 88 ESKILSTUNA
Lokal kontaktperson för region Sörmland och Västmanland. Mälarsjukhuset ingång 10 bv. 631 88 Eskilstuna Västmanlands sjukhus Västerås, ingång 18, 721 89 Västerås
Kundtjänst