Håkan Häggström

IT-koordinator

Landsting:
Ansvarsområde: Databaser, systemutveckling, elektronisk handel
Telefon: 018-611 66 88
Adress: Virdings Allé 32 B, Hus 13, plan 3
Postadress: 754 50 UPPSALA
Kundtjänst