Öyvind Bjerke

Kategoriledare

Landsting: Uppsala
Ansvarsområde:
Telefon: 018-6116697
Adress: Virdings Allé 32 B
Postadress: 754 50 Uppsala
Ansvarig för kategorierna Intervention PCI; Intervention TAVI; Intervention Kärl; Intervention Neuro; Intervention- och röntgenmaterial under Ingelas föräldraledighet
Kundtjänst