Kent Ström

Kategoriledare

Landsting:
Ansvarsområde: Provtagningsmaterial; Blodcentral material inkl blodpåsar; Patientnära analyser; Blodgruppsserologiska analyser; CRP snabbtest; Patologi förbrukningsartiklar och reagenser; Laboratoriematerial allmänt; P-Glukos snabbtest; Mikrobiologiska substrat och lösningar; Biobanksrör; Drogtester; Reagenser o tillbehör, maskinbundet; Analyskemikalier; Transport- och avfallsembalage
Telefon: 018-611 32 14
Adress: Virdings Allé 32 B, Hus 13, plan 3
Postadress: 754 50 UPPSALA
Kundtjänst