Lisa Lindh

Kategoriledare

Landsting:
Ansvarsområde: Tandvårdsmaterial förbrukning; Dentala implantat; Ortodontimaterial; Pacemakers och ICD; Hjärtklaffar; Hjärt/lungmaskinmaterial; Dialysmaterial
Telefon: 018-611 66 94
Adress: Virdings Allé 32 B, Hus 13, plan 3
Postadress: 754 50 UPPSALA
Kommunikationsansvarig och webbredaktör. Föräldraledig från 21 januari 2019.
Kundtjänst