Öyvind Bjerke

Kategoriledare

Landsting:
Ansvarsområde: Intervention Kärl; Intervention TAVI; Intervention PCI; Intervention Neuro; Intervention- och röntgenmaterial; Insulinpumpar och tillbehör; Diabetestekniska hjälpmedel; Tandvårdsmaterial förbrukning; Ortodontimaterial; Dentala implantat och benersättning; Arytmi pacemaker ICD, ILR och elektroder
Telefon: 018-611 66 97
Adress: Virdings Allé 32 B
Postadress: 754 50 Uppsala
Kundtjänst