FAQ 3PL-byte

Här kan du se information om 3PL-bytet
Nedan finner du vanliga frågor och svar.

Ska vi byta streckkoderna?

Varuförsörjningen ansvarar inte för streckkoder som respektive region har, kontakta din region för vidare information.

Blir det byte av artikelnummer på artiklarna?

Alla upphandlade artiklar kommer ha samma artikelnummer som tidigare. De ändringar som görs av artikelnummer görs endast i samband med att en artikel förändras/byts ut/byter leveransflöde eller att ett nytt avtal startar.

Kan jag fortsätta att beställa som vanligt efter bytet av 3PL-distributör?

Ja, du beställer som vanligt i regionens beställarstöd, beställningen kommer automatiskt att skickas till rätt 3PL-distributör.

Kommer jag kunna beställa hela OneMeds sortiment efter bytet av 3PL-distributör?

Nej, det lagerlagda sortimentet som kommer finnas hos OneMed kommer vara detsamma som idag finns på Apotekstjänst.

Vad händer med restorder till  Apotekstjänst vid 3PL-bytet?

Alla restorder till Apotekstjänst kommer att annulleras vid 3PL-bytet. Dessa beställningar får beställas om i regionens beställarstöd.

Bör jag beställa lite extra för att ha som buffert inför 3PL-bytet?

Nej, du beställer som vanligt den volym du behöver för verksamheten. Hamstring på avdelningarna riskerar bara att leda till att det blir varubrist och att någon annan blir utan varor istället. OneMed bygger upp ett lager av alla artiklar inför avtalsstart för att säkerställa att 3PL-bytet kan göras med minimala leveransstörningar. Säkerhetslagret på OneMed kommer vara större än det vi idag har på Apotekstjänst.

Kommer förpackningarna att förändras?

De flesta artiklarna kommer att levereras i samma förpackningsstorlek som idag. Det kan dock komma att förändras på en del artiklar för att effektivisera leveranserna.

Kommer sortimentet av artiklar bytas ut i samband med byte av distributör?

Det är inga förändringar gällande upphandlade artiklar utan förändringen som görs är enbart att artiklar som är lagerlagda kommer levereras från OneMed istället för Apotekstjänst.

Vad gäller för inko-produkter som beställs via Guide?

De påverkas inte av bytet utan ska beställas samma väg som tidigare.

Vad gäller för nutritions-produkter som beställs via Mediq?

De påverkas inte av bytet utan ska beställas samma väg som tidigare, via Mediq.

Kundtjänst