Återkallande av produkt från BD Nordics - BD Venflon™ Pro Safety (VPS) säkerhetskanyl

Meddelande från leverantören
Samtliga storlekar går nu att beställa från Apotekstjänst förutom artikelnummer 43601 och 43590. Här rekommenderar vi att ni istället beställer 86019 och 86018, skillnaden är att endast spetsen är stickskyddad. 

Åtgärder som kunderna ska vidta:
1. Identifiera, isolera och förstöra alla påverkade partier som finns kvar i ditt inventarium.
2. Sprida detta säkerhetsmeddelande till alla inom din organisation som kan tänkas använda BD
Venflon™ Pro Safety (VPS) säkerhetskanyl.
3. Om du har distribuerat produkterna vidare till andra användare ber vi att du kontaktar dessa och
omedelbart informerar dem om detta uppdaterade säkerhetsmeddelande till marknaden.
4. Kontakta din lokala BD-representant för att information om tillgänglighet för den
bestrålningssteriliserade (E-beam) BD Venflon™ Pro Safety (VPS) säkerhetskanylen och / eller
möjliga produktalternativ.
5. Returnera det ifyllda kundsvarsformuläret på sidan 3 till bdnordicsfieldaction@bd.com så fort som
möjligt och inte senare än den 7:e juni 2021 för en ersättningsprodukt.
a. OBS! Även om du inte längre använder produkten, är det viktigt att du skickar tillbaka
kundsvarsformuläret för våra avstämningsändamål.

Kundtjänst