Artikeländring art.nr 50-7505

Leverantören Ewimed Sweden AB informerar om att de ändrar några komponenter i art.nr 50-7505 ewimed dränageset. Det rör sig om själva förbandsmaterialsetet, där några komponenter ser lite annorlunda ut än tidigare, men har samma funktioner och inget har tagits bort. Anledningen till ändringen är att förbandsmaterialsetet tidigare tillverkades i Kina och vi ville flytta produktionen till Europa för att bland annat undvika leveransproblem. Dessutom förbättrade vi några funktioner.

Komponenter som ändrats är:

  • Självhäftande förband, samma funktion som tidigare men lite annorlunda utseende.
  • Nödfallsklämman, lättare att hantera.
  • Skumgummiplattan och kompresserna är något mindre så att det självhäftande förbandet ska vara lättare att placera.

Information kommer även skickas ut tillsammans med seten när de börjar levereras. Denna omställning är planerad att äga rum den 1 juni 2022.

Kundtjänst