Brådskande säkerhetsmeddelande, Smiths Medical AB

Se brådskande säkerhetsmeddelande från Smiths Medical AB:

https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/portex-loss-of-resistance-enhet--smiths-medical-asd-inc

INSTRUKTIONER TILL KUNDER OCH DISTRIBUTÖRER:
1. Identifiera och isolera den berörda produkten som du har i din ägo genom att titta i Tabell 1: Lista med berörda
produkter på sidan 1 i detta säkerhetsmeddelande till marknaden.
2. Fyll i svarsformuläret för säkerhetsmeddelande till marknaden (FSNRF) (bilaga 1). Returnera det ifyllda
svarsformuläret till fieldactions@smiths-medical.com inom 10 dagar från mottagandet. Formuläret måste
returneras även om du inte har några berörda Portex® Loss of Resistance-enheter i din ägo.
3. Efter att det ifyllda svarsformuläret för säkerhet på marknaden skickats till fieldactions@smiths-medical.com,
kommer du att bli kontaktad för att arrangera en retur av den påverkade produkten.
4. Distributörer, om ni har distribuerat potentiellt berörda enheter till era kunder, meddela dem omedelbart om denna
korrigerande säkerhetsåtgärd (FSN) på marknaden.
Smiths Medical är engagerade i att tillhandahålla kvalitetsprodukter och service till sina kunder. Vi ber om ursäkt för allt
besvär som denna situation kan åsamka er.
Om du har några frågor om detta meddelande, kontakta Smiths Medical via e-post till fieldactions@smiths-medical.com.

Kundtjänst