Säkerhetsmeddelande: t:slim X2™-insulinpumpar

Se bifogat säkerhetsmeddelande till vårdpersonal här, och till brukare här

Insulinpumpar från Tandem Diabetes Care har en personlig profilfunktion som gör det möjligt för användare att anpassa inställningarna som definierar tillförsel av basalinsulin inom specifika tidssegment under en 24-timmarsperiod.När en användare har matat in en basalsdoshastighet på pumpskärmen för personlig profil visas skärmen ”Bekräfta inställningar?”. Skärmen måste bekräftas av användaren.Trots detta kan en användare oavsiktligt programmera och bekräfta en basaldoshastighet med en felaktigt placerad decimalpunkt. Exempel: Användaren avser att programmera en basaldoshastighet på 0.7 enheter/timme, men bekräftar oavsiktligt en basaldoshastighet på 7.0 enheter/timme.

Felaktig information i den personliga profilen kan leda till underdosering eller överdosering av insulin, vilket kan leda till hyperglykemi eller hypoglykemi.

 

Kundtjänst