Arytmi pacemakers, ICD, ILR, elektroder

Pacemakers, ICD, CRT-P, CRT-D, ILR, elektroder och tillbehör

Arytmi pacemakers, ICD, ILR, elektroder VF2014-0057

Avtalsperiod 2015-10-01 till 2017-09-30, kan förlängas till 2019-09-30, är förlängd till 2019-09-30

Upphandling pågår

Kategoriledare

Namn:
Öyvind Bjerke

Telefon:
018-6116697

E-post:
oyvind.bjerke@varuforsorjningen.se

Kundtjänst