Varuförsörjningen

Varje år genomför vi ca 20 upphandlingar och totalt upphandlar vi produkter till ett värde av ca 1,5 miljarder kronor per år. Vi har totalt ca 71 000 artiklar avtalade från över 400 olika leverantörer.

Vi är även ansvariga för distribution och lagerhållning för delar av det sortiment som vi avtalat. Vi har valt att upphandla en tredjepartsdistributör som hanterar lagerhållningen och distributionen till våra fem landsting/regioner. För tillfället är den partnern Mediq Sverige AB.  Avtalet med Mediq gäller till 2019-05-31.

Hos oss arbetar totalt 26 personer varav 11 kategoriledare, 1 miljökemist, 1 avtalscontroller och 9 assistenter och support.

Vi har vårt huvudkontor i Uppsala men finns även representerade lokalt på sjukhusen i Örebro, Eskilstuna, Västerås och Falun.

Under 2016 har vi infört kategoristyrt inköp, här kan du se vår nya process som vi arbetar efter.

Varuförsörjningsnämnden

Varuförsörjningen styrs av en gemensam nämnd; Varuförsörjningsnämnden.

Syftet med samarbetet är att främja landstingens/regionernas möjligheter att tillvarata volym- och resursfördelar inom upphandling, depåhållning och distribution av förbrukningsvaror och andra varor av förbrukningskaraktär.

Nämnden består av två politiker från respektive landsting, en från majoriteten och en från oppositionen. Här kan du se vilka som sitter i vår nämnd.

Protokoll nämndsammanträden

Nästa möte äger rum 28 september.

Övriga mötesdagar under 2018 är 7 december.

Kundtjänst