Biobanksrör

Biobanksrör VF2015-0059

Avtalsperiod 2015-09-21 till 2017-09-20, är förlängd till 2019-09-20.

Kontakt

Namn:
Kent Ström

Telefon:
018-611 32 14

E-post:
kent.strom@varuforsorjningen.se

Kundtjänst