Blanketter och broschyrer

Remisser, journalblad, högkostnadskort, räkningar, kvitton, lablistor, broschyrer och brevpapper mm.

Blanketter och broschyrer VF2017-0023

Avtalsperiod från 2017-06-01 till 2019-05-31, är förlängd till 2020-01-31

Vid ändring av blankett kontakta:
Kontaktperson Gun Åberg
Telefon: +46 (0) 31 388 90 38
Mail: gun.aberg@mediq.com

Kategoriledare

Namn:
Souri Sundahl

Telefon:
018-611 32 58

E-post:
souri.sundahl@varuforsorjningen.se

Kundtjänst