Dentala implantat och benersättning

Helkäksimplantat, singeltandsimplantat, skruvar och instrument och benersättningsmaterial

Dentala implantat och benersättning VF2015-0050

Avtalsperiod 2016-03-01 till 2019-02-28, kan förlängas till 2020-02-28, är förlängt till 2020-02-28

Dokument

Kontakt

Namn:
Öyvind Bjerke

Telefon:
018-611 66 97

E-post:
oyvind.bjerke@varuforsorjningen.se

Kundtjänst