Diabetesmaterial

Diabetesmaterial VF2019-0007

Upphandling pågår. Upphandlingen kommer då att innehålla både diabetestekniska hjälpmedel och insulinpumpar och tillbehör.
Avtalet beräknas börja gälla 2020-09-01

Diabetestekniska hjälpmedel VF2015-0068

Avtalsperiod 2016-09-01 till 2018-08-31, kan förlängas till 2020-08-31, är förlängd till 2020-08-31
Endast för förskrivning till patient i hemmet

Dokument


Insulinpumpar och tillbehör VF2016-0170

Avtalsperiod 2017-10-01 till 2018-09-30 kan förlängas till 2021-08-31, är förlängt till 2020-08-31. 

Insulinpump SAP VF2018-0026

Avtalsperiod 2019-10-01 till 2020-09-30, kan förlängas till 2023-09-30, är förlängt till 2021-09-30

Dokument

Kontakt

Namn:
Öyvind Bjerke

Telefon:
018-611 66 97

E-post:
oyvind.bjerke@varuforsorjningen.se

Kundtjänst