Diabetesmaterial

Insulinpump bas, insulinpump slangfri, insulinpump SAP, fristående system av sensorbaserad glukosmätning (rtCGM och isCGM), glukosmätare , ketonmätare, kanyler till insulinpenna, blodprovstagare och lansetter.

Diabetesmaterial VF2019-0007

Avtalsperiod 2020-09-01 till 2022-08-31, kan förlängas till 2024-08-31.

Följande tre produktgrupper är överprövade och kan därför inte avtalas förrän Förvaltningsrätten kommit med sitt beslut:

  • 54 Teststicka till glukosmätare bas
  • 55 Teststickor till ketonmätare/glukosmätare
  • 58 Kanyl till insulinpenna

På produktgrupp 52 rtCGM så har Ascensia Diabetes Care efter tilldelning meddelat att den avtalade produkten Contour Via inte kommer att kunna levereras. Produkten kommer inte lanseras på marknaden.

Pga att överprövning pågår i upphandling VF2019-0007 så har prisöverenskommelse till oförändrat pris gjorts med avtalsleverantörerna gällande följande produkter:

50 Teststicka till Glukosmätare Bas

A Menarini – Glucomen Aero

Abbott – Freestyle Lite

Ascensia - Contour Next

Medtrust – Wellion Calla

Roche – Accu-Check Avia

51 Teststicka till Ketonmätare

Abbott - Freestyle Precision B-keton

Abbott - Freestyle Precision Glukos

56 Kanyl till insulinpenna

Becton Dickinson AB – BD Pennkanyl

Prisöverenskommelsen gäller tills nytt avtal tecknats, dock längst tom 2021-02-28.

Insulinpump SAP VF2018-0026

Avtalsperiod 2019-10-01 till 2020-09-30, kan förlängas till 2023-09-30, är förlängt till 2021-09-30

Dokument

Beställningsformulär

Kontakt

Namn:
Öyvind Bjerke

Telefon:
018-611 66 97

E-post:
oyvind.bjerke@varuforsorjningen.se

Kundtjänst