Diagnostikinstrument

Febertermometer och Oto/Oftalmoskop

Febertermometer och Oto/Oftalmoskop VF2017-0025

Avtalsperiod 2018-10-20 till 2020-09-30 kan förlängas till 2022-09-30

Dokument

Kategoriledare

Namn:
Johan Ryman

Telefon:
018-611 66 93

E-post:
johan.ryman@varuforsorjningen.se

Kundtjänst