Dialysmaterial

Avflödespåsar, dialysfilter, fistelkanyler,  CDK-set, kärlkateterlås, PD-katetrar, dialys tvättset, A- B- och centralkoncentrat med mera

Dialysmaterial VF2019-0010

Avtalsperiod 2020-04-01 till 2022-03-31, kan förlängas till 2024-03-31

Dokument

Kontakt

Namn:
Hanna Tapper

Telefon:
018-617 32 82

E-post:
hanna.tapper@regionuppsala.se

Kundtjänst