Enteralt nutritionsmaterial

Matningssonder, sprutor, gastrostomi, peg-set, pump, sondmatningsaggregat och övrigt enteralt nutritions material

Enteralt Nutrition Nutritionsmaterial VF2014-0009

Gäller tom 2019-01-31

Nytt avtal from 2019-02-01 Enteralt Nutrition Nutritionsmaterial VF2018-0011

Dokument

Kategoriledare

Namn:
Åsa Berggren

Telefon:
018-617 40 31

E-post:
asa.karin.berggren@varuforsorjningen.se

Kundtjänst