Enteralt nutritionsmaterial

Matningssonder, sprutor, gastrostomi, peg-set, övrigt, pumpar, sondmatningsaggregat, berikningar och energimoduler, övrigt sär-när

Enteralt nutritionsmaterial VF2014-0009

Avtalsperiod 2014-10-01 till 2017-09-30, förlängd till 2018-09-30.

Dokument

Kategoriledare

Namn:
Åsa Berggren

Telefon:
018-617 40 31

E-post:
asa.karin.berggren@varuforsorjningen.se

Kundtjänst