Injektions-, infusions- och transfusionsmaterial

Injektions-, infusions- och transfusionsmaterial VF2017-0022

Infusionsaggregat, blandningssystem, infusionskopplingar, infusions-
och injektionskanyler, nålfria injektionssystem, infartsfixeringar,
tiva-set och sprutor.

Avtalsperiod 2018-11-01 till 2020-10-31, kan förlängas till 2022-10-31.

Kontakt

Namn:
Åsa Fors

Telefon:
018-611 66 83

E-post:
asa.fors@varuforsorjningen.se

Kundtjänst