Inkontinensmaterial, lagerhållning och distribution

Lagerhållning och distribution av inkontinensartiklar och urologiskt material till enskilt och särskilt boende.

Lagerhållning och distribution av inkontinensartiklar VF2014-0082

Avtalsperiod 2016-01-01 till 2019-12-31, kan förlängas till 2023-01-01, är förlängd till 2021-01-01

Det här avtalet är ett tjänsteavtal, därför finns inga artiklar kopplade till avtalet.

Kontakt

Namn:
Berth Axelsson

Telefon:
018-611 33 19

E-post:
berth.axelsson@varuforsorjningen.se

Kundtjänst