Intervention Kärl, kateterburen

Stentar, stentgrafter, katetrar, ballonger, ledare, coils, introducers och closure devices

Intervention Kärl, kateterburen VF2017-0045

Avtalsperiod 2018-07-01 till 2020-03-31, med möjlighet att förlänga à 9x3 månader

Dokument

Kategoriledare

Namn:
Ingela Svanäng

Telefon:
018-611 66 35

E-post:
ingela.svanang@varuforsorjningen.se

Kundtjänst