Kirurgiska instrument

Instrument, benmärgs- och biopsinålar, knivar/knivblad, nålförare, peanger, pincetter, saxar och tänger mm.

Kirurgiska instrument VF2018-0015

Avtalsperiod 2019-04-01 till 2021-03-31, kan förlängas till 2023-03-31

Alla instrument som köps via Apotekstjänst är av Avdelningskvalité. Dessa kan köras i spolon/diskdesinfektor men ska ej autoklaveras
Instrument av Operationskvalitet köps via Direkt Leverantör. Se produktkatalogerna nedan.

Dokument

Kontakt

Namn:
Tommie Ullman

Telefon:
018-617 20 55

E-post:
tommie.ullman@regionuppsala.se

Kundtjänst