Maskinbundna tillbehör infusions-, transfusions- och anestesimaterial

Maskinbundna tillbehör infusions-, transfusions- och anestesimaterial VF2018-0032

Tillbehör till infusions- och sprutpumpar, blod/vätskevärmare och andnings- och övervakningsutrustning.

Avtalsperiod 2019-01-01 till 2019-10-31 kan förlängas till 2022-10-31, är förlängd till 2020-10-31.

Kontakt

Namn:
Åsa Fors

Telefon:
018-611 66 83

E-post:
asa.fors@varuforsorjningen.se

Kundtjänst