Maskinbundna tillbehör infusions-, transfusions- och anestesimaterial

Maskinbundna tillbehör infusions-, transfusions- och anestesimaterial VF2014-0023

Tillbehör till infusions- och sprutpumpar, blod/vätskevärmare och andnings- och övervakningsutrustning.

Avtalsperiod 2014-11-01 till 2018-12-31.

Kategoriledare

Namn:
Åsa Fors

Telefon:
018-611 66 83

E-post:
asa.fors@varuforsorjningen.se

Kundtjänst