Patientnära analyser

Urinsticka inkl instrument samt kontroller, Hb inkl instrument samt kontroller, HbA1c inkl instrument samt kontroller, blod i faeces, Strep-A, mononukleos, graviditetstest

Glukos snabbtest VF2019-0014

Kuvetter för P-glukos

Avtalsperiod 2019-11-01 till 2021-10-31, kan förlängas till 2023-10-31

Drogtest VF2014-0018

Avtalsperiod 2014-11-01 till 2017-10-31, är förlängd till 2018-10-31

PNA Urinremsa VF2014-0034

Avtalsperiod 2014-11-21 till 2017-10-31, är förlängd till 2020-10-31

PNA Hb VF2014-0035

Avtalsperiod 2014-11-21 till 2017-10-31, är förlängd till 2019-10-31.

Snabbtest för F-Hb, HCG, Strep A och Mononukleos VF2014-0036

Avtalsperiod 2015-05-05 till 2017-02-28, är förlängd till 2019-02-28

CRP Snabbtest VF2015-0038

Avtalsperiod 2016-01-01 till 2019-10-31, kan förlängas till 2021-10-31, är förlängd till 2020-10-31

HbA1c VF2015-0039

Avtalsperiod 2016-01-01 till 2019-12-31, kan förlängas till 2021-12-31, är förlängd till 2020-12-31

Kontroller för PNA VF2015-0090

Avtalsperiod 2016-05-01 till 2018-04-30, kan förlängas till 2020-04-30. Är förlängd till 2020-04-30. Prisöverenskommelse till 2020-12-31

Kontakt

Namn:
Kent Ström

Telefon:
018-611 32 14

E-post:
kent.strom@varuforsorjningen.se

Kundtjänst