Regional anestesi och centrala infarter

Epiduralset, spinalkanyler, LP/spinalkanyler, plexuskanyler, CVK-katetrar, artärkatetrar, injektionsportar och tryckmätningsset.

Regional anestesi och centrala infarter VF2017-0024

Avtalsperiod 2019-02-01 till 2021-01-31, kan förlängas till 2023-01-31

Dokument

Kontakt

Namn:
Hanna Tapper

Telefon:
018-617 32 82

E-post:
hanna.tapper@regionuppsala.se

Kundtjänst