SärNär, distribution

Distribution av näringsdrycker, sondnäringar och tillbehör till öppenvården.

Portal och logistik för hemdistribution av nutritionsprodukter VF2018-0021

Avtalsperiod 2018-11-01 till 2020-10-31, kan förlängas till 2022-10-31, är förlängd till 2021-10-31

Det här avtalet är ett tjänsteavtal, därför finns inga artiklar kopplade till avtalet.

Riktlinjer vid förskrivning och distribution

Kontakt

Namn:
Berth Axelsson

Telefon:
018-611 33 19

E-post:
berth.axelsson@varuforsorjningen.se

Kundtjänst