Suturer och staplingsprodukter

Suturer, ligaturer, laparaskopiska instrument och staplingsprodukter med tillbehör.

Suturer och staplingsprodukter VF2016-0034

Avtalsperiod 2017-10-01 till 2019-09-30

Dokument

Presentation Suturer, avtalsimplementering
Sammanställning avtalade artiklar

Kategoriledare

Namn:
Johan Ryman

Telefon:
018-611 66 93

E-post:
johan.ryman@varuforsorjningen.se

Kundtjänst