Urologiskt material

Katetrar, urinpåsar, mm

Urologiskt material VF2014-0081

Avtalsperiod 2016-01-01 till 2018-12-31, är förlängd till 2019-12-31

Dokument

Kontakt

Namn:
Fredrik Johansson

Telefon:
018-617 24 25

E-post:
fredrik.johansson@regionuppsala.se

Kundtjänst