Urologiskt material

Katetrar, urinpåsar, mm

Urologiskt material VF2014-0081

Avtalsperiod 2016-01-01 till 2018-12-31, är förlängd till 2019-12-31

Dokument

Lathund för kvarkatetrar

Kategoriledare

Namn:
Monica Sundberg

Telefon:
023-49 01 32

E-post:
monica.e.sundberg@ltdalarna.se

Kundtjänst