Värmeprodukter anestesi

Värmeprodukter anestesi VF2015-0080

Passiva värmeprodukter, aktiva värmetäcken utan behov av aggregat, värmeprodukter för aggregat och kyldräkter

Avtalsperiod 2017-06-01 till 2019-05-31, kan förlängas till 2021-05-31, är förlängd till 2020-05-31.

Kontakt

Namn:
Åsa Fors

Telefon:
018-611 66 83

E-post:
asa.fors@varuforsorjningen.se

Kundtjänst