Beställning av produkter

Här hittar du information kring hur du beställer produkter via Apotekstjänst eller direkt från en leverantör

Läs mer

Reklamationer och övriga avvikelser

På den här sidan hittar du information kring hur du reklamerar eller returnerar en produkt samt vad du kan göra vid en leveransskada eller felbeställning.

Läs mer

Vårt arbete med hållbarhetskrav i upphandlingar

Här finns information om vårt hållbarhets- och miljöarbete.

Läs mer

Vårdens delaktighet i inköpsprocessen

Vi arbetar tillsammans med representanter från vården när vi upphandlar produkterna.

Läs mer

Godkända batcher

Senast uppdaterad 2019-09-26

Kundtjänst