Information till beställare

Blodtrycksmanschetter som utgår
Blodtrycksmanschetter med artikelnummer 0001-00005 och 0200-25005 från Henry Eriksson utgår och vi hänvisar er att beställa artikelnummer 6001-00005 och 53594 istället.

Leveransstörning Pocketmask
IM-MEDICO SVENSKA AB har just nu leveransproblem gällande art.nr 83001133 p.g.a produktionsproblem. Under tiden rekommenderar vi er att beställa art.nr 55479 (enpatients) alt. 82001133 (flergångs, utan syrgasnippel).

Beställning av kopparspiral, VF2016-0168-05 Gynekologiska specialprodukter
Tidigare har det gått att beställa kopparspiralen Nova T380 direkt via Apotekstjänst (art.nr: 41748).
Denna artikel är fortfarande avtalad men ligger inte längre kvar hos Apotekstjänst och ni behöver därmed beställa den direkt från leverantören. För Region Uppsala, Sörmland och Västmanland går det bra att söka på leverantörens artikelnummer i ert beställarsystem (lev.art.nr: 814775) och beställa. Region Örebro och Dalarna behöver använda sig av beställningsblanketten som finns på Varuförsörjningens hemsida och skicka till order@tamro.com

Beställning av Corona-relaterade artiklar
Från och med tisdag 31/3-20 har vissa artiklar kopplade till Corona exkluderats från regionernas beställarstöd.
Dessa artiklar kommer att fördelas mellan regionerna genom en överenskommen fördelningsnyckel.
Denna fördelning kommer att uppdateras av regionerna i takt med att behoven av skyddsutrustning och övriga artiklar förändras över tid.
Artiklarna som berörs finns att hitta på respektive regions intranät och uppdateras i takt med att förändringar sker beroende av vilka artiklar som tillkommer eller faller bort från denna lista.
Detta gäller inte Region Västmanland, där ska man kontakta sin kundansvarig.
Aktuell lista, uppdaterad 2021-10-05, se berörda artiklar här.

2021-09-14 Provtagningsmaterial - kanyler
61259 Kanyl 0,7x25mm med hållare vakuumrör - ersätter gamla artikelnummer 47990 0,7x38mm
61260 Kanyl 0,8x25mm med hållare vakuumrör - ersätter gamla artikelnummer 47991 0,8x38mm

Vi har haft kontakt med Klinisk kemi och farmakologi på Akademiska Sjukhuset som intygar att de nya artiklarna motsvarar de gamla. Det är bara ett annat sätt att mäta kanylerna på.  

2021-09-13 Provtagn set Klamydia och Gonokocker 59746
Fr.o.m. slutet av vecka 37 kommer ersättningsprodukt börja skickas ut för 59746.

Leveransstörning på TUBLEDARE från Mediq
503000-20- LEDARE TILL ENDOTRKEALTUB BARN 2.0 MM FLG och
503000-26- LEDARE TILL ENDOTRKEALTUB BARN 2.6 MM FLG har leveransstörningar och kan beställas igen tidigast efter årsskiftet.

Förslag till ersättning för 503000-20 är art.nr HU-515102 - TUBLEDARE SHER-I-SLIP. Denna beställs direkt från leverantören (finns inte i beställarstödet). Leverantör Mediq Sverige AB, tel 031-388 93 00.

Förslag till ersättning för 503000-26 är art.nr HU-515102 - TUBLEDARE SHER-I-SLIP. Denna beställs via beställarstödet på artikelnummer 60621.

Observera att båda dessa förslag till ersättningar är engångs jämfört med ordinarie artikel som är flergångs.

Se produktblad för ersättarna här.

BD Venflon
Automatisk ersättning finns numera upplagda för samtliga BD Venflon Pro Safety förutom artnr 43601 där man inte lyckats få tag på ersättning. Ni kan istället beställa liknande kanyl direkt från BD, dock saknar den stickskydd. Även övriga kanyler går att beställa utan stickskydd från BD, se artikelnummer nedan.

LevNamn

LevArtNr

LevBenämning

Storlek

PrisPerEnhet

Becton Dickinson AB

391451

BD Venflon IV Catheter

22G 25mm

4,53

Becton Dickinson AB

391452

BD Venflon IV Catheter

20G 32mm

4,53

Becton Dickinson AB

391457

BD Venflon IV Catheter

18G 32mm

4,53

Becton Dickinson AB

391453

BD Venflon IV Catheter

18G 45mm

4,53

Becton Dickinson AB

391454

BD Venflon IV Catheter

17G 45mm

4,53

Becton Dickinson AB

391455

BD Venflon IV Catheter

16G 45mm

4,53

Becton Dickinson AB

391456

BD Venflon IV Catheter

14G 45mm

4,53


Kontaktuppgifter för beställning: 
Tel 08-7755100
Fax 08-7755195
Mail bdsweden@bd.com

Inf aggregat och kopplingar från BD!
From 1 juni 2021 släpps spärrarna för samtliga BD-aggregat och artiklarna blir återigen beställningsbara i det normala flödet. Observera att leveransstörningar kommer förekomma på produkterna tom vecka 26.

Gällande förtryckta B-postkuvert.
Vi vill förtydliga informationen om förtryckta B-postkuvert med att B:et ska täckas över.
Ju mer täckt desto bättre!
Postnord har bekräftat (3 mars 2021) att vi kan använda slut samtliga förtryckta B-postkuvert som finns kvar inom våra regioner men med övertäckt B.
Här hittar du mer info och förtydligande.

Beställning av skyddsprodukter
På grund av rådande situation med Covid-19 beställer Varuförsörjningen stora mängder av skyddsprodukter, bla munskydd, handskar och förkläden, mm, till de samverkande regionerna inom Varuförsörjningsnämnden. Dessa levereras direkt till Regionernas godsmottagningar och ej via vår tredjepartsdistributör Apotekstjänst Sverige AB.
Det ordinarie flödet av förbrukningsartiklar distribueras dock som vanligt genom Apotekstjänst och beställs som tidigare genom Regionernas beställarstöd.

Vill ni ha information om dessa skyddsprodukter, vänligen kontakta samordnare i respektive region.

Leveransförseningar
Pga Coronaviruset är det stor efterfrågan på många av våra artiklar. En del leverantörer får inte sina artiklar från sina tillverkare som kan ha exportförbud eller så har den ökade efterfrågan gjort så att de inte hinner med att tillverka i den mängd som efterfrågas.

Vi uppdaterar leveransstörningarna så fort vi får information om rester men tyvärr är den för tillfället inte helt 100%-ig. Leveransdatum kan i många fall vara senare eller mycket senare än vad leverantören uppgett.

För att få svar på om artikeln restar om den inte finns som leveransstörning på vår hemsida så kontakta Kundtjänst på Apotekstjänst 010-184 82 20 eller maila kundtjanst.atf@apotekstjanst.se

Returer
Vid retur till Apotekstjänst skall alltid retursedel fyllas i och skickas med godset.
Här hittar du retursedel och adresslapp.

Fellevererat gods
Får ni fel antal levererat från Apotekstjänst, både om det är för lite eller för mycket så måste ni kontakta Apotekstjänst kundtjänst för vidare instruktioner.
Maila: kundtjanst.atf@apotekstjanst.se eller ring 010-184 82 20

Felpackat gods
Reklamera gods som är felpackat till kundtjanst.atf@apotekstjanst.se, tex sterilt gods
Skicka samtidigt en kopia på reklamationen till Varuförsörjningen, maila upphandling@varuforsorjningen.se
Bifoga artikelnummer och gärna bilder.

Leveransstörningar

Visa fler

Våra mest besökta sidor

Här ser du de sidor som flest besökare letar efter

Sök artiklar

Avtalade artiklar - kategorier

Leveransstörningar

Kundtjänst

För vårdpersonal

Sök artiklar - förbandsmaterial

Kundtjänst