Varuförsörjningen

Varuförsörjningen samordnar och genomför upphandlingar av förbrukningsmaterial till de fem regionerna Dalarna, Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro.

Lämna anbud?

Är du leverantör och önskar lämna anbud till Varuförsörjningen? Vill du få information kring hur du går tillväga?

Läs mer

Miljöriktlinjer, uppförandekod och sociala/etiska krav

Vill du få mer information kring hur vi jobbar med miljökrav och sociala/etiska krav i våra upphandlingar?

Läs mer

Pågående avtal

Klicka här för att se våra pågående avtal.

Aktuella upphandlingar

Här kan du läsa mer om Varuförsörjningens aktuella upphandlingar under 2023.

Support