Varuförsörjningen

Varje år genomför vi ca 20 upphandlingar och totalt upphandlar vi produkter till ett värde av ca 1,5 miljarder kronor per år. Vi har totalt ca 95 000 artiklar avtalade från över 360 olika leverantörer.

Vi är även ansvariga för distribution och lagerhållning för delar av det sortiment som vi avtalat. Vi har valt att upphandla en tredjepartsdistributör som hanterar lagerhållningen och distributionen till våra fem landsting/regioner. För tillfället är den partnern Apotekstjänst. Avtalet med Apotekstjänst gäller till 2023-09-30.

Vi har vårt huvudkontor i Uppsala men finns även representerade lokalt på sjukhusen i Örebro, Eskilstuna och Västerås. Huvudkontoret är placerat på Regionens hus i Uppsala och är en del av Regioninköp och upphandling.

Vi arbetar med kategoristyrt inköp, här kan du se den process som vi arbetar efter.

Varuförsörjningsnämnden

Varuförsörjningen styrs av en gemensam nämnd; Varuförsörjningsnämnden.

Syftet med samarbetet är att främja regionernas möjligheter att tillvarata volym- och resursfördelar inom upphandling, depåhållning och distribution av förbrukningsvaror och andra varor av förbrukningskaraktär.

Nämnden består av två politiker från respektive regioner, en från majoriteten och en från oppositionen. Här kan du se vilka som sitter i vår nämnd och samtliga Nämndsammanträde protokoll.

Kontakt

Kundtjänst
Telefon: 018-611 66 87
Telefontider måndag-fredag:
09.00-11.30 samt 13.00-15.00

E-post: upphandling@varuforsorjningen.se

Kundtjänst