Kategoristyrt inköp

Vårt uppdrag är att underlätta för kärnverksamheten att utföra sitt uppdrag. Genom bättre inköp kan vi spara pengar som kan användas till att utveckla kärnverksamheten inom regionerna. 

Vi har valt att införa kategoristyrt inköp i vår organisation. Kategoristyrt inköp är en tvärfunktionell metod för att säkra att verksamhetens behov av varor (och tjänster) tillmötesgås med rätt totalkvalitetskostnad. Genom kategoristyrning flyttar vi fokus från traditionellt inköpsarbete som ses som en administrativ process till att jobba med ett strukturerat och proaktivt inköpsarbete.

Vi arbetar efter en process i 6 steg.

 

Kontakt

Kundtjänst 
Telefon: 018-611 66 87
Telefontider måndag-fredag:
09.00-11.30 samt 13.00-15.00

E-post: upphandling@varuforsorjningen.se

Support