Varuförsörjningen

Varuförsörjningen är ett samarbete mellan regionerna Dalarna, Västmanland, Sörmland, Uppsala och Örebro med syfte att förse vården och tandvården med förbrukningsartiklar av engångskaraktär.

Det gör vi dels genom upphandlingar och inköp, men även genom lagerhållning och distribution via en tredjepartsdistributör.

Läs mer

Att jobba hos oss

Är du intresserad av att arbeta hos oss och är nyfiken på vad vi kan erbjuda dig? Skicka in din ansökan till upphandling@varuforsorjningen.se

Kontakta oss

Behöver du hitta till, eller komma i kontakt med oss? Du hittar kontaktuppgifter till våra medarbetare och besöksadresser till huvudkontoret och våra andra kontor på vår kontaktsida. Kontakta oss gärna!

Varuförsörjningens personuppgiftspolicy

Det är viktigt för oss på Varuförsörjningen att skydda dina personuppgifter och följa reglerna i den nya dataskyddsförordningen, GDPR. Därför har vi uppdaterat vår personuppgiftspolicy. Du kan läsa den uppdaterade versionen i sin helhet här.

Frågor om personuppgiftsbehandling eller klagomål

Region Uppsala (Varuförsörjningsnämnden) är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som utförs av Varuförsörjningen. Personuppgiftsansvarig har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt.

Om du vill utöva dina rättigheter eller har frågor som rör Varuförsörjningens behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Region Uppsalas dataskyddsombud som du når via dataskyddsombud@regionuppsala.se

Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlas eller upplever att dina uppgifter blivit felaktigt hanterade kan du lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen; www.datainspektionen.se 

Support