Beställning via vår distributör OneMed

Beställningar från OneMed sker via ditt beställarsystem.

På artikeln framgår det om det är en lagervara eller en artikel som beställs direkt från leverantören. Leveranstiden för lagervaror är ca 48 timmar medan leveranstiden för artiklarna från leverantören direkt, framgår av artikelinformationen på varje artikel.

OneMed kan på begäran från kund även ombesörja akutleverans, d v s omgående leverans. Ordern ska då vara plockad och på väg med transport inom 2 timmar från mottagen beställning. Beställaren väljer transportslag för akutleveransen. Vid akutleverans utgår fraktersättning till distributörens självkostnad. Akutleverans beställs via telefon under kundtjänst öppettider.

Om du har frågor kring din beställning är det OneMeds kundservice som du ska vända dig till. Om du har frågor om hur du gör i ditt beställarsystem får du kontakta dina lokala kontaktpersoner för beställarsystemen.

Nya avtal - beställning av nya lagervaror från distributören OneMed
Alla artiklar i nya avtal kan inte beställas från OneMed från avtalsstart. Det beror på att beställning av varor från leverantörerna inte kan göras förrän avtalsperioden har startat. I klartext betyder det att om avtalets startdatum är 1 februari kan beställning hos leverantören göras först den 1 februari. Beroende på leveranstid kan det sedan ta cirka 1-2 veckor innan varorna finns på lager hos OneMed.

Höggradigt rent
Fabrikstillverkade engångsprodukter som tidigare benämnts höggradigt rena levereras tillsammans med andra rena produkter.
Detta anses acceptabelt med anledning av ren och kontrollerad miljö hos leverantören. Detta är också en praktisk konsekvens av att begreppet ”höggradigt rent” är på väg bort.

Begreppet ”höggradigt rent” har endast funnits i Sverige. Då Sverige håller på att anpassa sig till internationella riktlinjer råder det i dagsläget en viss begreppsförvirring.

I regionen rekommenderas, vid osäkerhet, att i första hand ersätta höggradigt rena engångsprodukter med sterila produkter. Ingen förändring kommer ske avseende sterilt material, levereras separat enligt trelagersprincipen precis som tidigare.

Avs: OneMed i samråd med vårdhygien i Region Uppsala

Information från OneMed

Returnera frigolitlådor samt kylklampar, levererat från OneMed Sverige AB till din godsmottagning.

Det är viktigt att returgods packas på ett säkert sätt i transportkartong med returetiketten väl synlig utan att skriva på avdelningsförpackningen.

Kring storhelger är det extra viktigt att planera dina order i god tid då leveransdagarna kan ändras.

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta OneMed kundservice på telefonnummer 031 706 30 65 Mejl: femklovern@onemed.com

Beställning direkt från leverantör

När du beställer Varuförsörjningens avtalade artiklar direkt från leverantör och ADDA (fd SKR), måste du ange avtalsnummer för att få rätt pris på fakturan. Avtalsnumret framgår på varje artikel.

Vid beställning direkt från en leverantör ska du använda blanketten Beställning direkt från leverantör om artiklarna inte finns i ditt beställarsystem, se nedan.

Beställningssätt i Region Uppsala
Har du behörighet att beställa i Agresso lägger du själv beställningen där.
Om du ännu inte har behörighet att beställa använder du blankett Beställning direkt från leverantör som skickas via e-post till leverantören.

Beställningssätt i Region Sörmland
Har du behörighet att beställa i Proceedo lägger du själv beställningen där. 
Om du ännu inte har behörighet att beställa använder du Region Sörmlands blankett Inköpsanmodan som skickas via e-post till Inköp.

Beställningssätt i Region Västmanland
Har du behörighet att beställa i Agresso lägger du själv beställningen där.
Om du ännu inte har behörighet att beställa använder du Region Västmanlands blankett Inköpsuppdrag som skickas via e-post till Inköp. Blanketten finns i Ledningssystemet.

Kontaktuppgifter OneMed

Telefonnummer: 031-706 30 65
Telefontid vardagar 07.30-16.00
E-post: Femklovern@onemed.com
Chatta med OneMed

Blankett beställning OneMed

Beställningsblankett

Support