Beställning av produkter

Här hittar du information kring hur du beställer produkter via 3PL-distributören eller direkt från en leverantör.

Succesiv övergång till ny 3PL-distributör:

  • Region Sörmland får leveranser från 3PL-distributör OneMed fr o m 2023-10-01.
  • Region Uppsala, Dalarna, Västmanland och Örebro får leveranser från 3PL-distributör Apotekstjänst under oktober och går över till 3PL-distributör OneMed 2023-11-01.

Läs mer

Ytterligare information om avtalade artiklar

Under Avtalade artiklar finns ytterligare information om våra upphandlingar, klicka på aktuell upphandling så kommer du till avtalets startsida.

Där finns eventuell extrainformation, exempelvis sortiment, produktkatalog, rabattavtal, riktlinjer och kontaktperson för upphandlingen.

Reklamationer och övriga avvikelser

På den här sidan hittar du information kring hur du reklamerar eller returnerar en produkt samt vad du kan göra vid en leveransskada eller felbeställning.

Läs mer

Vårt arbete med hållbarhetskrav i upphandlingar

Här finns information om vårt hållbarhets- och miljöarbete.

Läs mer

Vårdens delaktighet i inköpsprocessen

Vi arbetar tillsammans med representanter från vården när vi upphandlar produkterna.

Läs mer

Godkända batcher, senaste uppdaterade 

Kundtjänst