Aferesutrustning, terapeutisk

Terapeutisk aferesutrustning och tillbehör.

Terapeutisk aferesutrustning VF2013-0043

Avtalsperiod 2013-12-22 till 2019-11-30.

Dokument

Kontakt

Namn:
Kent Ström

Telefon:
018-611 32 14

E-post:
kent.strom@varuforsorjningen.se

Kundtjänst