Anestesi- och intensivvårdsmaterial

Andningsballonger/blåsor, andningstränare, befuktningsflaskor/system, CPAP-masker och set, masker- syrgas, narkos, nebulisering, filter, fukt/värmeväxlare, sugkatetrar, slutna sugsystem, andningsslangar och system

Anestesi- och intensivvårdsmaterial VF2020-0003

Avtalsperiod 2022-03-01 tom 2024-02-29, är förlängt till 2025-02-28.

Anestesi- och intensivvårdsmaterial, omtag VF2022-00031

Avtalsperiod 2022-06-01 tom 2024-02-29, är förlängt till 2025-02-28.

Kontakt

Namn:
VF Support

Telefon:
018-611 66 87

E-post:
upphandling@varuforsorjningen.se

Support