Arytmi pacemakers, ICD, ILR, elektroder

Pacemakers, ICD, CRT-P, CRT-D, ILR, elektroder och tillbehör

Arytmi pacemarkers, ICD, ILR, elektroder VF2018-0037 

Avtalsperiod  2019-10-01 till 2021-09-30, kan förlängas till 2023-09-30

Dokument

Kontakt

Namn:
Ylva Lundgren

Telefon:
018-617 37 83

E-post:
ylva.lundgren@regionuppsala.se

Kundtjänst