Arytmi pacemakers, ICD, ILR, elektroder

Pacemakers, ICD, CRT-P, CRT-D, ILR, elektroder och tillbehör

Arytmi pacemarkers, ICD, ILR, elektroder VF2018-0037 

Avtalsperiod  2019-10-01 till 2022-09-30, är förlängt till 2023-09-30.

Dokument

Kontakt

Namn:
Kundtjänst

Telefon:
018-611 66 87

E-post:
upphandling@varuforsorjningen.se

Kundtjänst