Arytmi pacemakers, ICD, ILR, elektroder

Pacemakers, ICD, CRT-P, CRT-D, ILR, elektroder och tillbehör

Arytmi Pacemarker VF2022-00034

Avtalsperiod till 2023-10-01 till 2025-09-30, med möjlig förlängning till 2027-09-30.

Dokument

Support