Biobanksrör

Biobanksrör

Biobanksrör VF2019-0017

Avtalsperiod 2020-03-31 till 2022-02-28, förlängt till 2024-02-28. 

Kontakt

Namn:
VF Support

Telefon:
018-611 66 87

E-post:
upphandling@varuforsorjningen.se

Support