Biobanksrör

Biobanksrör VF2019-0017

Avtalsperiod 2020-03-31 till 2022-02-28.

Kontakt

Namn:
Kent Ström

Telefon:
018-611 32 14

E-post:
kent.strom@varuforsorjningen.se

Kundtjänst