Blanketter och broschyrer

Remisser, journalblad, högkostnadskort, räkningar, kvitton, lablistor, broschyrer och brevpapper mm.

Blanketter och broschyrer VF2017-0023 och VF2017-0011

Avtalsperiod från 2017-06-01 till 2019-05-31, är förlängd till 2021-12-31.

Vid ändring av blankett kontakta ansvarig kategoriledare.

Blanketter och broschyrer Copyright VF2020-00017

Avtalsperiod från 2021-06-01 till 2023-05-31, kan förlängas till 2025-05-31.

Kontakt

Namn:
Kundtjänst

Telefon:
018-611 66 87

E-post:
upphandling@varuforsorjningen.se

Kundtjänst