Blodcentralmaterial inklusive blodpåsar

Tappning/transfusionspåsar, slangset mm.

Trombocytaferes, patogenreduktion och övrigt material VF2019-0018

Avtalsperiod 2020-04-01 till 2023-03-31, är förlängt till 2024-03-31.

Trombocytaferes, patogenreduktion och övrigt material OMTAG VF2020-0007

Avtalsperiod 2020-04-01 till 2023-03-31, är förlängt till 2024-03-31.

Blodpåsar VF2020-00037

Avtalsperiod 2022-04-01 t.o.m. 2027-03-31, kan förlängas till 2029-03-31.

Kontakt

Namn:
VF Support

Telefon:
018-611 66 87

E-post:
upphandling@varuforsorjningen.se

Support