Blodgruppsserologiska analyser

Blodgruppsserologiska analyser och reagenser VF2019-0001

Funktionsupphandling.

Avtalsperiod 2019-11-01 till 2022-10-31, kan förlängas med 3 x 1 års option.

Kontakt

Namn:
Kent Ström

Telefon:
018-611 32 14

E-post:
kent.strom@varuforsorjningen.se

Kundtjänst