Blodgruppsserologiska analyser

Blodgruppsserologiska analyser och reagenser

Blodgruppsserologiska analyser och reagenser VF2019-0001

Funktionsupphandling.

Avtalsperiod 2019-11-01 till 2022-10-31, är förlängt till 2024-10-31.

Kontakt

Namn:
VF Support

Telefon:
018-611 66 87

E-post:
upphandling@varuforsorjningen.se

Support