Diabetesmaterial

Insulinpump bas, insulinpump slangfri, insulinpump SAP, fristående system av sensorbaserad glukosmätning (rtCGM och isCGM), glukosmätare , ketonmätare, kanyler till insulinpenna, blodprovstagare och lansetter.

Diabetesmaterial VF2019-0007

Avtalsperiod 2020-09-01 till 2022-08-31, är förlängt till 2023-08-31.

På produktgrupp 52 rtCGM så har Ascensia Diabetes Care efter tilldelning meddelat att den avtalade produkten Contour Via inte kommer att kunna levereras. Produkten kommer inte lanseras på marknaden.

Insulinpump SAP VF2018-0026

Avtalsperiod 2019-10-01 till 2020-09-30, är förlängt till 2023-09-30.

Dokument

Beställningsformulär

Kontakt

Namn:
Kundtjänst

Telefon:
018-611 66 87

E-post:
upphandling@varuforsorjningen.se

Kundtjänst