Dialysmaterial

Avflödespåsar, dialysfilter, fistelkanyler,  CDK-set, kärlkateterlås, PD-katetrar, dialys tvättset, A- B- och centralkoncentrat med mera

Dialysmaterial VF2019-0010

Avtalsperiod 2020-04-01 till 2022-03-31, är förlängd till 2024-03-31.

Dialysmaterial, omtag VF2020-0001

Avtalsperiod 2020-04-01 till 2022-03-31, är förlängd till 2024-03-31.

Dokument

Kontakt

Namn:
Kundtjänst

Telefon:
018-611 66 87

E-post:
upphandling@varuforsorjningen.se

Kundtjänst