Dialysmaterial

Avflödespåsar, dialysfilter, fistelkanyler,  CDK-set, kärlkateterlås, PD-katetrar, dialys tvättset, A- B- och centralkoncentrat med mera

Dialysmaterial VF2022-00041

Avtalsperiod 2024-04-01 till 2026-03-31 med möjlig förlängning till 2028-03-31. 

Dokument

Kontakt

Namn:
VF Support

Telefon:
018-611 66 87

E-post:
upphandling@varuforsorjningen.se

Support