Distribution Enteral nutrition

Portal och logistik för hemdistribution av nutritionsprodukter.

Portal och logistik för hemdistribution av nutritionsprodukter VF2021-00022

Avtalsperiod 2022-11-01 till 2026-10-31, kan förlängas till 2029-10-31.

Det här avtalet är ett tjänsteavtal, därför finns inga artiklar kopplade till avtalet.

Riktlinjer vid förskrivning och distribution

Kontakt

Namn:
VF Support

Telefon:
018-611 66 87

E-post:
upphandling@varuforsorjningen.se

Support