Förbandsmaterial

Bindor för fixering, stöd och kompression, finger-, huvud- och tryckförband, häftor, plåster, suturtejp, kompresser, torkar, omläggningsset, tamponader, tubbandage, trakealförband, absorptionsförband, hydrokolloida och polyuretanskum förband, sårfilm, sår

Förbandsmaterial, VF2020-00036

Avtalsperiod 2022-03-01 till 2024-02-29, är förlängt till 2025-02-28.

Förbandsmaterial, OMTAG, VF2022-00017

Avtalsperiod 2022-06-01 till 2024-02-29, är förlängt till 2025-02-28.

Dokument

Upphandlat Förbandsmaterial VF2020 00036

Kontakt

Namn:
VF Support

Telefon:
018-611 66 87

E-post:
upphandling@varuforsorjningen.se

Support