Förbandsmaterial

Bindor för fixering, stöd och kompression, finger-, huvud- och tryckförband, häftor, plåster, suturtejp, kompresser, torkar, omläggningsset, tamponader, tubbandage, trakealförband, absorptionsförband, hydrokolloida och polyuretanskum förband, sårfilm, sår

Förbandsmaterial VF2017-0008

Avtalsperiod 2018-03-01 till 2021-02-28, kan förlängas till 2022-02-28, är förlängt till 2022-02-28

Kontakt

Namn:
Kundtjänst

Telefon:
018-611 66 87

E-post:
upphandling@varuforsorjningen.se

Kundtjänst